Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο «ΚΟΦΤΗΣ» ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο «ΚΟΦΤΗΣ» ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δείχνει αποφασιστικότητα και βιασύνη να κλείσει εκκρεμότητες που ορίζονται με λεπτομέρειες στις σελίδες του 3ου μνημονίου. Oι βασικές δεσμεύσεις αφορούν: νομοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης, Μαθητεία για την πλειοψηφία των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ευθυγράμμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής με τις «βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ».

Έτσι μετά τη μαθητεία και το επικείμενο νομοσχέδιο για το λύκειο, σειρά στις προτεραιότητες του υπουργείου έχει η αξιολόγηση. Από την πρώτη μέρα της θητείας του ο νέος υπουργός φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση η οποία δεν θα έχει στόχο την τιμωρία, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν εμπιστεύονται την αξιολόγηση και την αρνήθηκαν επανειλημμένα όσες φορές επιχειρήθηκε η εφαρμογή της από προηγούμενους υπουργούς Παιδείας. Ο κ. Γαβρόγλου έκανε γνωστές τις θέσεις του πριν ακόμη γίνει υπουργός, στο πόρισμά του το οποίο κινείται γύρω από την αυτονομία της σχολικής μονάδας και στο οποίο προτείνει: «Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: αποτίμηση του έργου και της συνολικής λειτουργίας της …». Επίσης η αξιολόγηση είναι το απαύγασμα όλων των ακραία νεοφιλελεύθερων εκπαιδευτικών προτάσεων, της κομισιόν, του ΟΟΣΑ, του ΣΕΒ, των πορισμάτων του υποτιθέμενου εθνικού διαλόγου (πορίσματα Γαβρόγλου – Λιάκου).
Στην «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016» της κομισιόν για την εκπαίδευση στην Ελλάδα τονίζεται ότι «Κακώς έχει σταματήσει η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών». «Δεδομένης της θετικής επίδρασης που μπορούν να έχουν η αυτονομία και η λογοδοσία στις εκπαιδευτικές επιδόσεις, θεωρείται ανησυχητικό ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση για τα σχολεία και ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμη και στην ιδιωτική εκπαίδευση».
Ο ΟΟΣΑ μέσα από την ενδιάμεση (θα ακολουθήσει και άλλη μέχρι το τέλος του 2017) επικαιροποιημένη έκθεσή του για την εκπαίδευση στην Ελλάδα συνοπτικά προτείνει: α) περισσότερη αυτονομία της σχολικής μονάδας που θα αφορά στο προσωπικό, στα προγράμματα σπουδών και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού β) αποκέντρωση του προϋπολογισμού, σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, συμμετοχή των γονέων στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρηματοδότηση του δημόσιου σχολείου με βάση τις σχολικές εγγραφές (εκπαιδευτικά κουπόνια) και την εξωτερική αξιολόγηση της απόδοσής τους γ) η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας να επανεισαχθεί και να συνδεθεί με την ατομική των εκπαιδευτικών και την εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων δ) περισσότερες διαδικασίες αξιολόγησης επί των επιδόσεων των σχολείων (κατά αναλογία του διεθνούς διαγωνισμού PISA για την αξιολόγηση των μαθητών).
Με στόχο τη διάλυση –ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κάνει ένα ποιοτικό βήμα προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας κουλτούρας αξιολόγησης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έτσι στη μέση της σχολικής χρονιάς στέλνει εφαρμοστικές εγκυκλίους για εκπόνηση «δημιουργικών» εργασιών στα γενικά Λύκεια, για την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια και για την μαθητεία στα ΕΠΑΛ. Με την εκπόνηση των «δημιουργικών» εργασιών και τη δυνατότητα που δίνει στους μαθητές να διαλέγουν καθηγητή, θα δώσει άλλο ένα μετρήσιμο μέγεθος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αλλά και της σχολικής μονάδας. Επιπλέον με τη θεσμοθέτηση του ατομικού φακέλου του μαθητή, εισάγεται μια νέα μορφή σκληρής και ταξικής αξιολόγησης του μαθητή που θα τον ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή του. Όσο για την «Θεματική Εβδομάδα» το ίδιο το υπουργείο κάνει ξεκάθαρο ότι μέσω της υλοποίησή της επιτυγχάνεται σε ένα βαθμό και η αυτονομία της σχολικής μονάδας. Η κάθε σχολική μονάδα θα υλοποιήσει τη «Θεματική Εβδομάδα» ανάλογα με τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει, θα εμπλέξει ή όχι στο πρόγραμμα του σχολείου και στο περιεχόμενό του φορείς εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας (Μ.Κ.Ο.) ανάλογα με την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Η σχετική εγκύκλιος εφαρμογής υποδεικνύει πως θα τυποποιηθούν (με δείκτες, ελεγχόμενο πλαίσιο κ.λ.π.) και πως θα γίνουν μετρήσιμα τα αποτελέσματα της υλοποίησης των όποιων δράσεων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων αφού αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου και στη σελίδα του ΙΕΠ.
Άμεσα ξεκινάει η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, θα ακολουθήσει η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και τέλος θα γίνει και η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά τα λεγόμενα του κ. Γαβρόγλου όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Τριετές Σχέδιο του υπουργείου Παιδείας που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η προετοιμασία από το Υπουργείο νομοθετικής ρύθμισης για την αναβάθμιση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της αξιολόγησης σε πρώτη φάση 20.000 στελεχών της εκπαίδευσης. Η ΑΔΙΠΔΕ θεσμοθετήθηκε το 2013 από την συγκυβέρνηση Σαμαρά και δεν ήταν τίποτε άλλο από την υιοθέτηση από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα της νεοφιλελεύθερης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που προωθούσε ο ΟΟΣΑ -ήδη από το 2011 και η ΕΕ. Στοχεύει στην εμπέδωση του σχολείου της αγοράς, δεν καταργήθηκε από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και σήμερα αναμένουμε την αναβάθμιση αυτής της δήθεν Ανεξάρτητης Αρχής που εξακολουθεί να έχει τον συνολικό ρόλο της εποπτείας και της εφαρμογής της αξιολόγησης.
Καταστροφικές θα είναι οι συνέπειες για την ίδια την ύπαρξη του δημόσιου και δωρεάν σχολείου αν αφήσουμε να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας. Δεν πρέπει να έχουμε καμία αυταπάτη. Η αξιολόγηση θα κλείσει σχολεία, θα απολύσει εκπαιδευτικούς, θα απορρίψει και θα πετάξει εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας μαθητές.
Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, ο αγώνας για την αντιμετώπιση της βαρβαρότητας που βιώνουμε αλλά και για μια νικηφόρα αντεπίθεση απαιτεί από όλους μας να καταπιαστούμε επίμονα και αποφασιστικά με την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος στην εκπαίδευση και την επίλυση των προβλημάτων του. Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών καλεί να προωθήσουμε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης των ΕΛΜΕ, με στόχο την ενεργοποίηση όλο και περισσότερων συναδέλφων, τη στήριξη των Γενικών Συνελεύσεων, τη δημιουργία επιτροπών αγώνα για την αποτελεσματική προετοιμασία και περιφρούρηση των απεργιών. Μόνο έτσι μπορούμε να προετοιμάσουμε μαζικές και ριζοσπαστικές κινητοποιήσεις, που θα κλιμακώνονται και θα συντονίζονται με όσους εργαζόμενους κινητοποιούνται ενάντια στο 3ο Μνημόνιο, και να οικοδομήσουμε ένα Πανεκπαιδευτικό Μέτωπο με γονείς- μαθητές –φοιτητές –εργαζόμενους για τη σωτηρία της δημόσιας εκπαίδευσης. Παλεύουμε για :
  • Ενιαίο Δημόσιο Δωρεάν 12χρονο Σχολείο για όλους με αύξηση των δαπανών στο 15% του προϋπολογισμού.
  • Καμία «αξιολόγηση». Καμία σύνδεση αξιολόγησης με μισθό και απολύσεις.
  • Καμία σύμπτυξη τμημάτων, συγχώνευση –κατάργηση σχολείου. 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις, 10 στα εργαστήρια.
  • Κατάργηση του 3ου μνημονίου –τέρατος και όλων των προηγούμενων.
  • Διαγραφή του χρέους, γιατί η πληρωμή του δεν αφήνει κανέναν πόρο για τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας.
  • Έξοδο από το ευρώ και την Ε.Ε, γιατί ευρώ σημαίνει μνημόνια και διάλυση της ελληνικής οικονομίας.
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
: 2310265730, e-mail: antepithesi_ekp@hotmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου